Funkcjonariusze Oddziału Celnego Drogowego w Dorohusku w ciągu tylko 10 dni zakwestionowali 39 zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zweryfikowanie nieoryginalności dokumentów wymagało wnikliwej analizy. Wykorzystując specjalistyczne metody badawcze funkcjonariusze ustalili, że jednorazowe zezwolenia były tak przerobione, by można było wykorzystać je ponownie, co z kolei jest niezgodne z przepisami.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami od przewoźników pobrano kaucje na poczet kar na łączną kwotę blisko pół miliona zł, a kierowców pojazdów ukarano mandatami w wysokości 7,2 tys. zł.

Źródło: www.lubelskie.kas.gov.pl