Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę przemytu papierosów przez „zieloną granicę”. Tym razem przemytnicy na widok zbliżającego się patrolu Straży Granicznej, próbowali spalić nielegalne wyroby akcyzowe.

26 maja br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dorohusku po raz kolejny udaremnili próbę przemytu papierosów z terenu Ukrainy do Polski. Tym razem zetknęli się z niespotykaną determinacją przemytników. Na widok zbliżającego się patrolu Straży Granicznej podjęli próbę ucieczki z miejsca, w którym dokonano przemytu. Po krótkim pościgu, w pobliżu miejscowości Świerże, funkcjonariusze odnaleźli samochód wypełniony nielegalnymi papierosami. Przemytnicy podpalili jednak swoje auto i próbowali uciekać dalej już pieszo. Płonący samochód został ugaszony przez wezwanych na miejsce strażaków. Funkcjonariusze SG zabezpieczyli natomiast papierosy, które nie zdążyły się jeszcze spalić o szacunkowej wartości ponad 42 tys. zł.

Do sprawy, na miejscu zatrzymano dwóch obywatel Polski, mieszkańców regionu. W przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, zatrzymani odpowiedzą teraz za przestępstwo skarbowe.

Źródło: www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl