W ostatnich dwóch dniach strażacy z naszej gminy mają dużo pracy, głownie za sprawą palących się suchych traw.

Do takiego pożaru doszło we środę, 18 marca br. Z pożarem łąki nad rzeką Bug w Dorohusku walczyły jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dorohuska i Ostrowa.

Następnego dnia strażacy wyjeżdżali na interwencję dwukrotnie. Najpierw do pożaru kontenera na śmieci przy cmentarzu w Dorohusku, a w godzinach wieczornych do pożaru traw w miejscowości Teosin. W akcji udział brały jednostki OSP z Dorohuska, Ostrowa i Okop.

Źródło: www.facebook.com/ospdorohusk