25 kwietnia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku odbył się Międzyośrodkowy Turniej Wiedzy i Umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pod nazwą „Pierwsza pomoc ratuje życie i zdrowie”.

Drużyny, które wzięły w nim udział odpowiadały na pytania teoretyczne i wykonywały zadania praktyczne, tj. opatrywanie rany przedramienia, układanie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej, resuscytację krążeniowo-oddechową. Zmagania uczestników oceniała powołana komisja konkursowa, której przewodniczył ogniomistrz Marcin Tomaszewski – powiatowy koordynator ratownictwa medycznego w PSP. Drużyny reprezentowały wyrównany poziom wiedzy i umiejętności. Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju otrzymali nagrody, zaś wygraną dla placówek były cyfrowe aparaty do pomiaru ciśnienia krwi i tętna.

Źródło: www.soswdorohusk.powiatchelmski.pl