W niedzielę, 10 czerwca 2018 r. od godz. 15:00, podczas XI Pikniku Rodzinnego przy Szkole Podstawowej w Dorohusku będą bezpłatnie znakowane rowery. Oznakować rower może każdy, wystarczy mieć dokument tożsamości oraz dowód zakupu roweru. 

Do znakowania rowerów stosowany jest kod literowo-cyfrowy składający się maksymalnie z 10 znaków: 4 litery (kod literowy inny dla każdego powiatu) i 6 cyfr. Dzięki takiemu systemowi każdy oznakowany rower ma inny numer, a ponadto można łatwo ustalić jednostkę, w której został oznakowany. Po wykonaniu oznakowania dane oznakowanego przedmiotu rejestrowane są w policyjnej komputerowej bazie danych. Właściciel otrzymuje odcinek z numerem identyfikacyjnym przypisanym do jego roweru.