Nadleśnictwo Chełm informuje o planowanym oprysku lotniczym na terenie gminy Dorohusk, którego celem jest ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca.

Oprysk przewidziany jest w dniach 6-26 maja 2019 r., ale konkretny termin zostanie ustalony  na podstawie prowadzonych badań nasilania rójki i dojrzałości jaj chrabąszczy oraz panujących warunków atmosferycznych i będzie prowadzony na terenach zaznaczonych na poniższej mapce.