Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na ogólne zebranie sprawozdawcze członków, które odbędzie się 10 marca 2023 r. (niedziela) o godzinie 18:00 w świetlicy OSP Okopy.

Porządek obrad:

  • Sprawozdanie Zarządu Spółki i Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
  • Uchwalenie planu pracy i planu pracy na 2024 rok
  • Sprawy bieżące

Jeżeli w pierwszym terminie będzie mniej niż połowa wszystkich członków wspólnoty drugi termin wyznacz się na dzień 24 marca 2024 r. (niedziela) o godz. 18:00.