Przed kilkoma dniami gmina Dorohusk otrzymała kolejne dofinansowanie na budowę infrastruktury drogowej. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w połowie dofinansowane zostaną dwie inwestycje.

Pierwsza to budowa drogi gminnej pomiędzy Wólką Okopską, a Dobryłówką. Koszt realizacji tego zadania to prawie 1 mln zł. Trochę ponad 570 tys. ma kosztować budowa brakującego odcinka drogi w Myszkowcu. Dzięki czemu asfaltowa nawierzchnia pojawi się na całym odcinku łączącym drogę do Teosina z Turką. Przetargi na realizację tych inwestycji mają być ogłoszone w kwietniu br.

Na 2022 rok zaplanowano również realizację innych inwestycji drogowych, za kwotę niespełna 2,5 mln zł. Nowe nawierzchnie pojawią się m.in. na drogach w Ludwinowie, Ladeniskach, Turce oraz Dorohusku-Osadzie (ul. Konwaliowa i ul. Wierzbowa).

Remontu powinna doczekać się także droga powiatowa prowadząca z Kamienia-Kolonii, przez Pławanice i Kroczyn, do Michałówki. Wniosek znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej i opiewa na łączną kwotę prawie 28 mln zł, z czego połowa ma być dofinansowana ze środków RFRD.