9 października 2019 r. na cmentarzu parafialnym w Świerżach odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika na grobie przedwojennego policjanta.

St. post. Michał Jankowski był funkcjonariuszem utworzonej w 1919 roku Policji Państwowej. Służbę pełnił w posterunku w Świerżach. Wykonując obowiązki służbowe został śmiertelnie postrzelony w dniu 10 listopada 1938 roku. Inicjatorem odnowienia pomnika byli uczniowie i pedagodzy z Zespołu Szkół Mundurowych i Ekonomicznych w Chełmie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowieństwa, służb mundurowych, a także uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły, przedstawicielka wykonawcy prac związanych z odbudową pomnika nagrobnego, mieszkańcy Świerż oraz liczna delegacja ZSEiM.