Gmina Dorohusk otrzymała kolejne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach likwidacji barier transportowych, zakupiono mikrobus na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w  Dorohusku” za kwotę ponad 180 tys. zł, z czego kwota dofinansowania z PFRON to 91 tys. zł.

Źródło: www.dorohusk.com.pl