Od 1 stycznia 2018 r. w gminie Dorohusk zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji śmieci. Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Mieszkańcy powinni przygotować swoje domowe kosze na śmieci i umożliwić wygodny podział odpadów na poszczególne kategorie.

Dodatkowo przewidziane także czarny worek na odpady zmieszane, do którego wrzucamy wszystko, czego nie można wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym tj. zabrudzony papier i tekturę, mięso, kości, resztki wędlin, ości, zabawki bez elementów elektrycznych, tkaniny, ubrania, odpady higieniczne (pieluchy, podpaski, waciki), odchody zwierząt, lustra, ceramikę, styropian, naczynia kuchenne, opakowania z zawartością itp.

Odpady wielkogabarytowe (stare meble), chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory itp. będą zbierane osobno nie rzadziej niż raz na pół roku. Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.

Wszelkie informacje dotyczące deklaracji, płatności, sposobu segregacji itp. można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk. Osobiście w pokoju nr 18 lub telefonicznie pod numerem 82 566 10 93.