Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Dorohusk z/s Kol. Okopy informuje, że z dniem 10.07.2020 r. nastąpiła zmiana stawek za odprowadzanie ścieków.

Gospodarstwa domowe:

  • odbiór 1 m3 ścieków – 7,47 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Pozostali odbiorcy:

  • odbiór 1 m3 ścieków – 8,40 zł (netto)
  • opłata abonamentowa – 1,00 zł (netto)

Do powyższych stawek należy doliczyć  podatek VAT w wysokości 8%. Powyższa taryfa obowiązuje do 10.07.2021 r.