Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki zakończył realizację projektu „Sieć na kulturę w podregionie chełmsko-zamojskim”, w ramach którego realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Zajęcia odbywały się on-line za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Podczas szkoleń uczestnicy poznali narzędzia służące do obróbki graficznej i tworzenia różnych projektów oraz zdobyli umiejętności poprawnego projektowania wizualnego. Ponadto poznali zasady legalnego pozyskiwania z sieci grafik i zdjęć oraz metody ich przechowywania, udostępniania i wykorzystywania. Dowiedzieli się również czym są prawa autorskie.

Dzięki udziałowi w projekcie Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki wzbogacił się o pięć nowych laptopów i tablet. Urządzenia te będą wykorzystywane podczas szkoleń i zajęć organizowanych przez ośrodek.

Źródło: www.gokitdorohusk.pl