Zarząd Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okopy zaprasza wszystkich udziałowców na nadzwyczajne zebranie członków, które odbędzie się 10 grudnia 2023 r. (niedziela) o godzinie 16:00 w świetlicy OSP Okopy.

Porządek obrad:

  • Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności na działce 357/3 na rzecz firmy Agrolok sp. z o.o.
  • Sprawy bieżące.