Gminny Klub Sportowy „Granica” Dorohusk ogłasza nabór na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat (urodzone w latach 2014-2011). Treningi we wtorki i piątki w godz. 16:30- 17:40 w Hali Sportowej przy SP w Dorohusku. Pierwszy trening i spotkanie organizacyjne już 28 stycznia.

Program zajęć sportowych jest formą zachęcenia najmłodszych do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych dzieci oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim pociechom najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.

Celem prowadzonych zajęć jest:

 • polepszenie ogólnego stanu zdrowia
 • ukulturalnienie fizyczne dziecka
 • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka
 • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika
 • popularyzacja aktywności fizycznej u najmłodszych poprzez zabawę i ćwiczenia

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania:

 • radzenie sobie z konfliktami
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości
 • znajomość rożnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości
 • wszechstronne rozwijanie osobowości
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play
 • poszanowanie cudzego mienia

Zapisy i informacje pod nr tel. 692 422 965 i 506 056 201.

Źródło: www.granicadorohusk.pl