Wójt Gminy Dorohusk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Dorohusk.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Szczegóły naboru można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dorohusk pod tym adresem.