31 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dorohusku, w ramach projektu „Przystanek Kulturowo – wyjazdy młodzieży do Grecji”, od 29 maja br. przebywa na dwutygodniowym wyjeździe do Grecji.

Młodzież bierze udział w zajęciach językowych, poznaje tradycję, kulturę i zwyczaje greckie. Podczas wycieczek krajoznawczych uczestnicy projektu poznają kraj bogów Olimpu.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników i został sfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Przyznane dofinansowanie to ponad 240 tys. zł.