W związku z wchodzącym w życie od 16 kwietnia br. nakazem zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej, Urząd Gminy Dorohusk rozpoczyna dystrybucję maseczek ochronnych dla mieszkańców. Każde gospodarstwo domowe otrzyma ilość maseczek zgodną z danymi dotyczącymi ilości osób wykazanych w „deklaracji śmieciowej”.

Maseczki ochronne zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych, bądź w inny bezpieczny sposób (pozostawienie na klamce drzwi, schodach wejściowych do budynku itp.). O dacie dystrybucji maseczek w poszczególnych częściach gminy będziemy informować na bieżąco.

Dla mieszkańców gminy zakupiono 5 tys. szt.  maseczek ochronnych  na kwotę ponad 20 tys. zł, a dzięki zaangażowaniu sołtysów, Kół Gospodyń Wiejskich, instytucji gminnych oraz samych mieszkańców, udało się uszyć dodatkowe 2 tys. szt. maseczek.

Wsparcie na walkę z koronawirusem otrzymała również Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie. Gmina Dorohusk przekazała ratownikom 10 tys. zł na zakup niezbędnych materiałów ochrony osobistej oraz inne bieżące potrzeby.