art_echelm

Doradcy zawodowi MCIZ OHP w Chełmie Eliza Mazurek i Katarzyna Józefacka dostali zaproszenie do przeprowadzenia zajęć dla siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej w Dorohusku.

Tematyka i forma zajęć były innowacyjne, bo tym razem dotyczyły nie tylko wyboru szkoły średniej ale także savoir-vivre w życiu codziennym. Doradcy dyskutowali z uczniami o sposobach kulturalnego zachowania się w urzędach, szkole, środkach komunikacji a nawet teatrze. Dość obszernym, ale ważkim tematem okazała się aktywność nastolatków na portalach społecznościowych i jej czasami niebezpieczne konsekwencje. Uczniowie słuchali z uwagą, ćwiczyli np. właściwe podawanie ręki i inne hipotetyczne sytuacje, w których ważne są zasady savoir-vivre.

Na zakończenie warsztatów uczniowie wzięli w konkursie o zawodach i otrzymali ciekawe nagrody.

WIĘCEJ NA: ECHELM.PL