Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, których należy przestrzegać aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. 

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie powyższe objawy bezzwłocznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie pod numerem tel. 82 565 34 21 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do najbliższego oddziału zakaźnego – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Szpitalna 53b/Paw. B, tel. 82 562 33 61.