Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają konkurs grantowy w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3”

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych. O dotacje mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 5 tys. zł.

Wnioski można składać do 31 lipca 2018 r. do godz 23:59 za pomocą generatora, który dostępny jest na stronie: www.lubelskielokalnie.lbl.pl.