Wójt Gminy Dorohusk serdecznie zaprasza mieszkańców oraz przedsiębiorców na konsultacje dotyczące podjęcia działań zmierzających do obniżenia kosztów zakupu energii i osiągnięcia „samowystarczalności energetycznej” przez mieszkańców gmin wchodzących w skład Klastra Energii Odnawialnej Ziemi Chełmskiej tj. Gminy Żmudź, Białopole, Chełm, Dorohusk i Wojsławice. Spotkanie odbędzie się 9 października 2018 r. (wtorek), o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk.

Podczas spotkania przestawione zostaną możliwości podejmowania działań związanych z projektami w zakresie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oferta skierowana jest zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorstw, JST, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną.