29 stycznia br. w Pałacu Suchodolskich w Dorohusku odbyło się szkolenie z zakresu planowania, organizacji i przebiegu działań poszukiwawczo- ratowniczych w terenie otwartym przy wykorzystaniu urządzeń geolokalizacyjnych i modułów mapowych.

Szkolenie przeprowadziło Stowarzyszenie „Poleskie Psy Ratownicze”, a udział w nim wzięły jednostki OSP Dorohusk i OSP Busówno (gmina Wierzbica).  Szkolenie miało na celu przygotowanie druhów do wsparcia policji oraz służb ratowniczych, podczas akcji poszukiwawczych w dużych kompleksach leśnych i trudno dostępnych terenach.

Zajęcia rozpoczęły się od szkolenia teoretycznego, a następnie odbyła się część praktyczna, podczas której strażacy przy użyciu urządzeń GPS przeszukiwali poszczególne sektory wyznaczonego obszaru. Podczas szkolenia zaprezentowano również pracę z psem, który jest nieoceniony przy takich działaniach.