Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Dorohusk w 2020 r.

Wywóz odpadów realizowany jest w godz. 7:30 – 18:00 przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku.

Opłatę za wywóz odpadów (bez naliczonych kosztów upomnienia i odsetek od zaległości) należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dorohusk, ul. Niepodległości 50, 22-175 Dorohusk:

BS Leśniowice o/Dorohusk 48 8195 0009 2002 0030 0025 0037