Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji na terenie Gminy Dorohusk w 2019 r.

Wywóz odpadów realizowany jest w godz. 7:30 – 18:00 przez Gminny Zakład Obsługi Spółka z o.o. w Dorohusku.