W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum w ZSO w Dorohusku, podobnie jak ich rówieśnicy w całej Polsce, uczestniczyli w zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym. W środę sprawdzali swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych, w czwartek z przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, a w piątek z języka angielskiego i niemieckiego.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 16 czerwca 2017 r. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego 23 czerwca 2017 r. Wynik ma wpływ na przyjecie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej, a przy rekrutacji mogą być brane pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów.