30 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dorohusk w miejscowości Brzeźno.

  • działka nr 835/43 o pow. 0,02 ha
    cena wywoławcza: 2 230 zł
  • działka nr 835/44 o pow. 0,02 ha
    cena wywoławcza: 2 230 zł
  • działka nr 835/50 o pow. 0,0166 ha
    cena wywoławcza: 1 900 zł

Nieruchomości położone są w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłaty wadium w wysokości 200 zł dla każdej z działek przyjmowane są do 26 listopada 2018 r. włącznie. Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.  82 566 10 89.


AKTUALIZACJA 16.10.2018

Przetarg został odwołany, przyczyną jest sieć kanalizacyjna przebiegająca przez w/w działki uniemożliwiająca sprzedaż tych gruntów.