3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr 631 i pow. 0,13 ha położona w miejscowości Dorohusk (ul. Wołyńska). Nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową. Cena wywoławcza wynosi 11 880 zł. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłaty wadium w wysokości 700 zł przyjmowane są do 28 listopada 2018 r. włącznie.

Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.  82 566 10 89.