5 września 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dorohusk w miejscowości Dorohusk-Osada.

Przedmiotem sprzedaży jest działka o nr 265 i pow. 0,25 ha położona w miejscowości Dorohusk-Osada (ul. Polna). Nieruchomość położona jest w obszarach gruntów przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną. Cena wywoławcza wynosi 31 975 zł. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz wpłaty wadium w wysokości 1 600 zł przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 r. włącznie.

Dodatkowe szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.  82 566 10 89.