W poniedziałek, 27 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku Remizo-Świetlicy w Okopach”.

Celem projektu jest zagospodarowanie oraz zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego obszaru LGD oraz wzrost aktywności społeczności lokalnej przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych gminy Dorohusk, poprzez modernizację obiektu infrastruktury kulturalnej w miejscowości Okopy.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 50 tys. zł, a fundusze zostaną przeznaczone na zakup klimatyzatorów z funkcją ogrzewania, które w znaczący sposób poprawią jakość użytkowanie budynku remizy.

Źródło:  OSP Okopy