Gmina Dorohusk otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 tys. zł, zaś 1 tys. zł zapewniła z własnego budżetu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Szkoła Podstawowa im. ppłk. Jana Szatkowskiego ps. „Kowal” w Świerżach przeznaczy otrzymane środki na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na działania promujące czytelnictwo.

Źródło: www.dorohusk.com.pl