Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku otrzymała w ostatnim czasie wsparcie finansowe z dwóch programów. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz nowości wydawniczych.

We wrześniu br. pozytywnie rozpatrzono wniosek do Instytutu Książki w Krakowie o dofinansowanie z programu  „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Całkowita wartość projektu wynosi 22 tys. zł,  z czego 18,1 tys. zł pochodzi z dofinansowania. Z pozyskanych środków zostaną zakupione m.in. laptopy, tablety, gry oraz roboty edukacyjne, które będą służyły najmłodszym podczas zajęć organizowanych przez bibliotekę.

Natomiast w dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Za przyznaną kwotę 4 845 zł zostaną zakupione kolejne nowości wydawnicze do naszej biblioteki.