Urząd Wojewódzki w Lublinie podał aktualną listę pomników i tablic, które czeka jeszcze dekomunizacja. Samorządy czas na ich usunięcie mają do końca marca.

W gminie Dorohusk do usunięcia wskazano tablicę umieszczoną w miejscowości Berdyszcze. Upamiętnia ona miejsce, gdzie oddziały Armii Wojska Polskiego, sforsowały Bug, wyzwalając pierwszy skrawek polskiej ziemi.

Na terenie gminy znajdują się jeszcze dwa obiekty, które budzą wątpliwości co do genezy ich powstania. W związku z tym gmina wystąpi z zapytaniem do IPN w celu wyjaśnienia sprawy.