Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej prowadząc wspólne działania kontrolne pociągu międzynarodowego z Jagodina do Chełma ujęli obywatela Turkmenistanu, który chciał wbrew przepisom przedostać się z Ukrainy do Polski. 

W piątek, 10 listopada br. funkcjonariusze realizowali ustawowe zadania w ramach wspólnych działań na terenie kolejowego przejścia granicznego w Dorohusku. Mundurowi podczas standardowej kontroli pociągu międzynarodowego relacji Jagodin – Chełm, podjęli interwencję wobec podejrzanego cudzoziemca. Po sprawdzeniu w dostępnych systemach teleinformatycznych Straży Granicznej okazało się, że 43-letni obywatel Turkmenistanu chciał dostać się nielegalnie do Polski.

W chwili kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Dorohusku.

Źródło: www.kgsok.pl