W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kolejna edycja bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla dzieci z powiatu chełmskiego urodzonych w 2014 roku. Do rozdysponowania jest w sumie 220 bezpłatnych szczepionek. 

Każda z gmin ma przyznaną określoną liczbę miejsc umożliwiających wzięcie udziału w programie profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Rodzice zainteresowani zaczepieniem swoich dzieci powinni zgłaszać się do urzędu gminy. Program jest realizowany przez Miejski Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie i tam też będą szczepione maluchy.