Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. w miejscowości Olenówka wystąpiła awaria sieci wodociągowej.

W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii, do chwili ich zakończenia nastąpiło wyłączenie poboru wody.