Jednostki OSP Dorohusk i OSP Świerże prowadzą zbiórki, z których środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostek.

Druhowie z Dorohuska zbierają elektrośmieci i złom. W tym celu na placu przez cmentarzem w Dorohusku ustawiony został specjalny kontener. Osoby, które są zainteresowane oddaniem elektrośmieci mogą dostarczyć towar osobiście bądź skontaktować się ze strażakami pod numerami tel. 606 141 196, 518 520 025 lub 531 073 390, a ci postarają się ten sprzęt odebrać we własnym zakresie. Środki ze sprzedaży zebranych odpadów zostaną przeznaczone na zakup narzędzi hydraulicznych, które są niezbędne do sprawnej pomocy podczas wypadków samochodowych. Zbiórka prowadzona jest do odwołania.

Sam złom zbierają natomiast w OSP w Świerżach. Zbiórka wystartowała w dniu dzisiejszym, chęć przekazania złomu można zgłaszać pod numerami tel. 607 469 968 lub 501 395 909. Zebrane środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego.