19 kwietnia br., Chełmie zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewodą lubelskim – Lechem Sprawką a p.o. generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Tomaszem Żuchowskim, w sprawie budowy dróg do obsługi istniejącego drogowego przejścia granicznego w Dorohusku oraz planowanego Terminala Samochodowego w Okopach.

Przedmiotem porozumienia jest finansowanie przez wojewodę lubelskiego budowy ok. 2,5 km dróg do obsługi drogowego przejścia granicznego w Dorohusku w związku z planowaną budową Terminala Samochodowego w Okopach, w ramach budowy drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą. Budowa terminala przyczyni się do zwiększenia przepustowości przejścia w Dorohusku, poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności prowadzenia kontroli osób i towarów przekraczających granicę.

Drogi do obsługi przejścia w Dorohusku zostaną zaprojektowane i wybudowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach inwestycji Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma) odcinek nr 4: węzeł „Chełm Wschód” (bez węzła) – Dorohusk.

Realizacja zadania została przewidziana na lata 2024-2027. Jej koszt został określony na 90 375 625 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu wojewody lubelskiego.

Źródło: www.gov.pl/web/uw-lubelski