Przed kilkoma dniami uruchomiono policyjną mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. Ma ona pomóc w ocenie zagrożenia tego rodzaju przestępczością i prezentuje dane statystyczne od początku 2015 roku dla poszczególnych gmin, powiatów i województw.

Jak wynika z przedstawionych danych, w tym okresie na terenie gminy Dorohusk odnotowano pięć takich przestępstw – cztery gwałty i molestowanie seksualne. Do zdarzeń dochodziło w miejscowościach: Dorohusk, Olenówka, Okopy, Ostrów i Husynne.

Mapa jest już dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji pod tym adresem.