Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała na animacjach jak ma wyglądać droga ekspresowa od Piask do Dorohuska. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa wraz z węzłami. Przebudowane zostaną drogi poprzeczne i zbudowane drogi, obsługujące tereny przyległe do ekspresówki.

Trzeci z odcinków (ok. 23 km) powstanie w powiecie chełmskim, w gminach: Chełm, Kamień i Dorohusk. Połączy on koniec planowanej obwodnicy Chełma (węzeł Chełm Wschód) z przejściem granicznym w Dorohusku. Trasa prawie w całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce i cenne przyrodniczo. W gminie Dorohusk będzie przebiegała m.in. przez miejscowości Kroczyn i Barbarówka.

Do 29 stycznia br. można zgłaszać zastrzeżenia i uwagi do inwestycji w zakresie usprawnienia ruchu lokalnego, np. sposobu dojazdu do pól i nieruchomości. Formularze z wnioskami należy przesyłać na adres email:  sekretariat_lubin@gddkia.gov.pl lub listownie na adres: ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin. Wnioski można dostarczyć również do Urzędu Gminy Dorohusk.