Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Kartka Walentynkowa”.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dorohusk. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki walentynkowej w formacie A4 (praca składana do formatu A5) dowolną techniką plastyczną.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 10 lutego 2022 r. osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby GOKiT w Dorohusku (ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie organizatora.