Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie wydał w dniu 22.06.2023 r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Dorohusku, zaopatrującego w wodę ok. 3631 mieszkańców miejscowości: Dorohusk, Dorohusk Osada, Okopy, Świerże, Zamieście, Turka, Dobryłówka, Okopy Kolonia, Husynne, Michałówka i Ostrów.

Powodem powyższej decyzji jest ponadnormatywna zawartość liczby bakterii z grupy coli w badanej próbce wody.

W związku z powyższym zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych. Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Ponownie dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań jakości wody.