14 lutego 2024

Wiadomości

OSP Dorohusk w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

14 lutego br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP Dorohusk do…

Czytaj dalej »