5 stycznia 2022

Wiadomości

Nowy samochód dla „Cytrynki”

Gmina Dorohusk otrzymała kolejne dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach likwidacji barier transportowych, zakupiono mikrobus na potrzeby Środowiskowego Domu…

Czytaj dalej »

Wiadomości

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie

W grudniu 2021 r. zakończono kolejną inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dorohusk. Całkowita wartość projektu,…

Czytaj dalej »