MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Napisz na: kontakt@dorohusk.info

5 stycznia 2022

Wiadomości

Nowy samochód dla „Cytrynki”

Gmina Dorohusk otrzymaÅ‚a kolejne dofinansowanie z PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych. W ramach likwidacji barier transportowych, zakupiono mikrobus na potrzeby Åšrodowiskowego Domu…

Czytaj dalej »

Wiadomości

Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie

W grudniu 2021 r. zakoÅ„czono kolejnÄ… inwestycje w zakresie gospodarki wodno-Å›ciekowej, pn. Budowa przydomowych oczyszczalni Å›cieków na terenie Gminy Dorohusk. CaÅ‚kowita wartość projektu,…

Czytaj dalej »